Vad är ditt personliga klimatavtryck?

28 juni, 2016 2 av Helena
Vad är ditt personliga klimatavtryck?

Vet du hur mycket och på vilket sätt du och din livsstil påverkar klimatet? Det kan du enkelt testa på Klimatkontot. Där kan man se sitt personliga klimatavtryck (ofta kallat footprint*) baserat på sin livsstil och de val man gör.

KlimatkontotMitt test hamnar på 6,6 ton, en bit under Medelsvensken (8) och strax över Världsmedel (6), men lååångt över gränsen för en hållbar utveckling (0,7-1,5)!

Det ÄR svårt att hålla nere sina utsläpp, och jag som gillar att resa ligger högst på utsläppen där, trots att jag till vardags mest åker tåg och däremellan kör min bränslesnåla lilla elhybridbil. Men tur är väl det – det hade varit ännu värre om jag både rest mycket och kört en stor fet SUV!

Så tycker jag att man kan resonera – att hålla igen på något ger utrymme att vara lite mindre bra på något annat, men självklart ska strävan vara att minska sina totala utsläpp. Till vår hjälp sker en teknikutveckling inom många områden som kan bidra till ännu lägre utsläpp från till exempel olika transportmedel och energikällor. Inom många områden finns redan lösningarna, men det är mycket politik och starka finansiella intressen som styr utvecklingen…

Carbon footprintEfter att ha fått sitt resultat på Klimatkontot blir det tydligt inom vilka områden man har störst påverkan och var det kan vara en god idé att se över sina vanor. Kanske kan man byta till förnybar Bra Miljöval-märkt el, skaffa en bra cykel eller börja köpa mer ekologisk och KRAV-märkt.

*Carbon footprint är ett mått på de utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av en aktivitet eller en produkt.

Fakta om Klimatkontot
Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. Denna version har utvecklats av IVL och Naturvårdsverket 2014 och är en uppdatering av den version som togs fram 2009 i ett gemensamt projekt tillsammans med Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Malmö stad, Svenska Kyrkan, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Naturskyddsföreningen.

Genom att ge information och möjligheten att beräkna utsläpp av växthusgaser fungerar Klimatkontot som ett verktyg i arbetet med att minska klimatpåverkan från individens konsumtion. Som användare har du möjlighet att snabbt få en indikation om hur du ligger jämfört med medelsvensken och en hållbar nivå. Du kan också hitta mer grundlig information såsom tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser. För mer detaljerad information om hur beräkningarna görs, se Klimatkontot Metod (pdf).