Hjärna – Hjärta – Händer

20 juni, 2016 3 av Helena

När jag tänker miljö- och hållbarhetskommunikation brukar jag tänka i tre steg: hjärna – hjärta – händer.

1. Hjärna

hjärnaFörst behöver man information, ren fakta om hur något ligger till. Kanske siffror på konkreta utsläpp, till exempel koldioxidutsläpp från en resa, eller hur många liter vatten det går åt för att tillverka ett par jeans. Eller information om hur många år det kommer ta tills en viss medeltemperatur väntas ha uppnåtts.

2. Hjärta

hjärtaNär man vet (hjärna) – eller ser, exempelvis en bild – så väcks en känsla i kroppen. Kanske känns den mer i magen, men jag väljer att uttrycka det som att man får en känsla, ett engagemang, i hjärtat. Något som griper tag i en. Något som ger kraft och energi.


3. Händer

hjärna-hjärta-handNär man både vet och känner är det dags att göra något – att agera i riktning mot en mer hållbar livsstil till exempel. Det kan man göra på flera sätt: källsortera sina sopor, cykla mer i stället för att ta bilen, eller helt enkelt skänka pengar till något bra projekt.

I den här bloggen har jag valt att kategorisera mina inlägg utifrån dessa tre kategorier (samt några fler). Jag förklarar innebörden av dessa kategorier, och vad man kan förväntas hitta i motsvarande inlägg, så här:

  • Hjärna – inlägg med fakta och information som utgör grunden för att sedan kunna känna (hjärta) och göra (händer).
  • Hjärta – inlägg som vill skapa en känsla och ett engagemang för att göra (händer).
  • Händer – inlägg om vad man (du!) kan göra för att ha en hållbar livsstil. Det kan tolkas både som vad du kan göra med dina händer, men också om vad du kan göra så att något faktiskt händer…!