Senaste nytt om GRI och hållbarhetsrapportering

8 juni, 2016 0 av Helena

Detta blir mitt längsta blogginlägg hittills, men ni som är nyfikna får läsa vidare om ni vill och orkar…! Idag har jag varit på två intressanta seminarier med ganska liknande innehåll. Värdar var konsultbolagen Goodpoint och Narva. De handlade om dels det nya lagförslaget om företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, dels om de ändringar som gäller GRI, de globala riktlinjer som finns för hållbarhetsrapportering. Jag tänkte dela med mig lite här om vad det handlade om:

Företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Narva 160608Lagförslaget (det regeringen föreslår i en så kallad lagrådsremiss) handlar om att fler av Sveriges stora företag ska rapportera hur de arbetar med hållbarhet och bygger på nya enhetliga krav inom EU. Sverige väljer dock att gå lite längre och lägga nivån ännu högre – vi ska helt enkelt vara föregångare inom hållbarhet, kul!

Goodmorning 160608De nya reglerna gäller större företag, med fler än 250 anställda eller med en viss omsättning. Uppskattningsvis är det omkring 1 600 företag som berörs av förslaget, varav många såklart redan idag hållbarhetsrapporterar, men de som hittills levt i tron att ”hållbarhetstrenden ska blåsa över” får nu sätta igång också!

Håll­bar­hets­­rapporten ska beskriva hur företaget arbetar med till exempel miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Företaget ska beskriva sin policy för hållbarhets­frågor och de väsentliga risker som är kopplade till verksamheten.  Överlag ska man fokusera på det som är väsentligt och vad som kan antas vara av betydelse för företagets intressenter, baserat på vilken verksamhet man har. Principen ”följ eller förklara” råder, vilket innebär att om det är något man avstår att beskriva så ska man förklara varför man gör det. Det finns inga krav på att använda sig av något särskilt ramverk (t ex GRI eller ISO), men om man väljer att göra det ska det såklart framgå.

Personligen tror jag att detta lagförslag kommer att vara gynnsamt och att fler företag verkligen kommer att börja jobba hållbart – inte bara säga att de ”har ett hållbarhetsarbete”. Min erfarenhet är att själva rapporteringen i sig både stimulerar och tvingar fram ett annat arbetssätt – inte minst internt är det ett bra verktyg för att strukturera och styra upp arbetet med de viktiga hållbarhetsfrågorna. En del röster hörs om att det blir onödigt dyrt för företagen att hållbarhetsredovisa, men frågan är kanske snarare vad det kommer att kosta dem om de inte börjar arbeta mer hållbart…

GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering blir en standard

Dagens andra heta fråga handlar om att riktlinjerna för hållbarhetsrapportering från GRI (Global Reporting Initiative) ska bli en standard. Det är en del som suckar över detta, eftersom det inte var särskilt länge sedan som den nya generationen riktlinjer lanserades (GRI G4). Men, enligt bägge seminarierna idag så är skillnaderna inte särskilt stora. Mest handlar det om ökad tydlighet, en del förenklingar och sammanslagningar, samt en annan struktur. Ramverket delas upp på fler delar, vilket ska underlätta för GRI att göra uppdateringar framöver, då de kan göra justeringar endast i en del och inte behöver uppdatera hela dokumentet vid minsta lilla ändring. Man skiljer även på skall-krav, rekommendationer och vägledning. Just nu är förslaget ute på remiss och i nuläget är en certifiering mot den nya standarden inte aktuell. Enligt planen ska den nya standarden vara obligatorisk efter den 1 januari 2018, så än finns det tid att hinna sätta sig in i det!